Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego www.buty-bosa.pl§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.buty-bosa.pl jest prowadzony przez Laguna spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Stryjeńskiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095977, o kapitale zakładowym 100 000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 577 17 49 939, numer REGON: 150510822.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

  1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Laguna sp. z o. o., działający pod adresem www.buty-bosa.pl;

  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Czas realizacji zamówienia – liczba dni, w których Laguna sp. z o. o. skompletuje złożone zamówienie, powierzy je kurierowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar Klientowi za pośrednictwem kuriera;

  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie spółce Laguna sp. z o. o. przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;

  6. Serwis – strona internetowa www.buty-bosa.pl administrowana przez Laguna sp. z o. o..

 4. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) klikając na stronie głównej Sklepu www.buty-bosa.pl zakładkę „Rejestracja” lub dokonać rejestracji podczas składania zamówienia. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.

 2. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć na pole „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sklep wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

 4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 5. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość: dodawania produktów do ulubionych i wysyłania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia, Klient za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.buty-bosa.pl kompletuje zamówienie, wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 4. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „DODAJ DO KOSZYKA” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Klient wskazuje zamawiany towar i jego rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Następnie, po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”, Klient wypełnia formularz zamówienia oraz wskazuje sposób płatności.

 5. W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

  1. Imię i nazwisko oraz adres,

  2. Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

  3. Adres dostawy, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta niebędącego Konsumentem. W tym celu należy odznaczyć checkbox „Wysyłka na adres zamawiającego” i uzupełnić dane adresowe do wysyłki.

 6. Klient zarejestrowany (posiadający Konto Klienta) może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Klient, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu www.buty-bosa.pl po kliknięciu na pole „Przejdź dalej”.

 8. Po kliknięciu „złóż zamówienie” należy wybrać sposób płatności. Płatność przelewem dostępna jest po wybraniu opcji „Zapłacę później”. Dane do przelewu oraz numer konta zostaną wysłane do Klienta drogą mailową wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Numer konta jest widoczny na stronie głównej sklepu.

 9. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu przez Klienta zamówienia, wypełnieniu formularza oraz wskazaniu sposobu płatności poprzez kliknięcie przez Klienta na pole „Złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie spółce Laguna sp. z o. o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 11. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakupiony towar wraz z kosztem przesyłki.

§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.buty-bosa.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zostały wskazane w §6 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy koszty dostawy zakupionego towaru ponosi Klient są one każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia w „Koszyku,” na stronie www.buty-bosa.pl po kliknięciu na pole „Przejdź dalej,” i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

  3. Aktualne ceny towarów oraz informacje dotyczące ich istotnych właściwości dostępne są pod adresem Sklepu www.buty-bosa.pl i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

  4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta pod adresem Sklepu www.buty-bosa.pl.

  5. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.buty-bosa.pl obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dla towarów wystawionych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów oznaczone w sklepie stacjonarnym.

  6. Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów

 1. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:

  1. Gotówką przy odbiorze – Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony towar w salonie sprzedaży;

  2. Płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin – możliwa jest płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej;

  3. Zwykłym przelewem.
§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostawy zamówionych towarów

 1. Towary zamówione w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 61, na terytorium RP.

 2. Towary zamówione w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej na terytorium pozostałych krajów UE

 3. Koszty dostawy zamówionych towarów ponosi Klient.

 4. Koszty dostawy wynoszą 14 zł - maksymalnie trzy pary w jednej przesyłce. Koszt dostawy na terenie EU jest ustalany każdorazowo po podaniu przez Klienta kraju dostawy i uzależniony od cennika Poczty Polskiej.

 5. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 7. Jeśli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 8. Dostawa zamówionych towarów następuje wraz z wystawionym przez Sklep dowodem zakupu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu dziesięciu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Salon Bosa, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa lub adres mailowy firmy tj. salon.bosa@gmail.com

 2. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.

 5. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Salon Bosa, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, przelew zwrotny zostanie wysłany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

   

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zamówionego towaru na adres: Salon Bosa, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa bądź drogą mailową: salon.bosa@gmail.com.

 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: datę zawarcia umowy sprzedaży, wskazanie zapłaconej ceny oraz metody płatności, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady, wskazanie daty zauważenia wady.

 3. Zgłaszając reklamację należy dostarczyć firmie Laguna sp. z o. o. reklamowany towar oraz dowód jego zakupu na adres: Salon Bosa, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

 4. Laguna rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.

 5. Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu niegodności towaru z umową regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Uprawnienia pozostałych Klientów z tytułu wad towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

   

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania rejestracji albo każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. Korzystania ze Sklepu w sposób zgody z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

  2. Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

  3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dla Klienta – podany przez Klienta, dla Laguna – salon.bosa@gmail.com

 4. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta) rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta wysyłając, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon.bosa@gmail.com, wiadomość zawierającą prośbę o usunięcie Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), który został podany podczas rejestracji w Sklepie.

 5. Sklep chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), poinformuje o tym Klienta na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

 6. Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeśli Klient korzystania ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji. Zablokowanie Konta Klienta oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia towarów są przetwarzane przez Laguna Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Stryjeńskiej 3, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095977, o kapitale zakładowym 100000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 577 17 49 939, numer Regon: 150510822, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Warunkiem dokonania rejestracji, złożenia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji w celu ich realizacji i obsługi. Zgodna ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji, złożenia zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.

 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Laguna sp. z o. o. na adres: Salon Bosa Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon.bosa@gmail.com

 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Laguna sp. z o. o. w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.

 8. Laguna sp. z o. o. jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 9. Laguna sp. z o. o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep”.

 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w http://www.buty-bosa.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html .

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.buty-bosa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.buty-bosa.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto pod adresem siedziby Laguna sp. z o. o. Salon Bosa, Al. N.M.P. 81, 42-200 Częstochowa.

 4. Laguna sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu buty-bosa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie buty-bosa.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (założyli Konto Klienta) zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 144, poz. 1204) oraz Kodeksu cywilnego.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r. i dotyczą wszystkich zamówień i rezerwacji złożonych po tym dniu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.98 / 5.00 61 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-14
Bardzo dobrze, przyjemny kontakt telefoniczny.
2023-11-22
Jestem zadowolona z zakupu jak i również z obsługi.
pixelpixelpixelpixelpixel